Werkdruk

 

In de breed uitgemeten tevredenheidsonderzoeken scoort dit item bij leerkrachten in het basisonderwijs nog steeds erg laag.
Dat is bij onze organisatie helaas niet anders. 
Tussen de doelgroepen zit overigens nog wel een interessant verschil in beleving; De jongere versus de oudere leerkracht en, jawel, de beleving bij de mannen en de vrouwen. 

Via twitter ving ik van een van onze leerkrachten op dat zij in 2018 gemiddeld twee van de drie weken een avond in touw is geweest; op school aanwezig. 
Er ontstond een interessant ‘draadje’ ( communicatielijntje op twitter). 

En ik dacht, misschien moeten we als sector eens wat lijntjes trekken. 

Niet de lijntjes van de werkverdelingsplannen en de normjaartaak. Beide zullen papieren waarheden blijven. Bedacht aan de bestuurstafel. Onuitvoerbaar in de praktijk. 
Laten we dat papieren gedoe eens loslaten maar laten we de kaders stellen waarbinnen het werk wordt gedaan. 

Dat vraagt om aanpassen, conformeren aan je collega’s en loslaten van dat wat je ooit deed. 

Dat doe je omdat je niet uit jezelf kunt blijven redeneren. Een jonge leerkracht zonder kinderen staat er anders in dan de collega met een gezinsleven. De ene duo is de andere niet.
Laten we met elkaar naar de ouders (en anderen) duidelijk maken waar de lijntjes zijn getrokken. 
Om voorgoed van de werkdrukervaring af te zijn. 

Immers: hard werken is in het vak waar je zo van houdt nooit een probleem. Maar er zijn grenzen. 

De lijntjes van het redelijke:

 • Poetsavonden (schoonmaakavonden) bestaan er niet. Er is geld genoeg om de schoonmaakbedrijven het werk te laten doen. 
 • Alle oudergesprekken en rapportgesprekken vinden overdag plaats. Waarom heeft een huis- of tandarts wel de avond vrij en de leerkracht niet? Vele ouders hebben tegenwoordig flexibele banen. Beide ouders aanwezig? Het is aan hen om te regelen. 
 • Rapportgesprekken worden gevoerd met één van de parttimers. Naar rato van de werktijdfactor verdeeld. Beide parttimers aanwezig? Als je aan dat soort zaken blijft vasthouden verandert er niets aan de werkdruk.  
 • Avondvergaderingen? Not done! Dit is vaak een gevolg van de voorkeur van parttimers. Organiseer een viertal studiedagen waar het hele team bijeen is. Erken daarnaast de professionaliteit van je collega’s. Als parttimer kies je voor deeltijdwerken dat betekent dat er afspraken gemaakt worden in jouw afwezigheid. C’est ca, dat is professioneel teamwerk. (en lees je vooraf in zodat je mee kunt denken)
 • Verplaats de (kerst)viering naar de dag. Vergeet niet wat je kernopdracht is: onderwijs aan de kinderen. School als ontmoetingsplek voor ouders? Prima maar niet in de avond. 
 • Bekijk of je de mr zo ver krijgt om van 16.00 tot 17.00 te vergaderen. Zo kort? Ja! Kwestie van de stukken op tijd ontvangen en effectief vergaderen.

   
 • Er zijn nog vele andere lijntjes te bedenken. Bovenstaande zijn ‘werkafspraken’. Veel meer gaat het natuurlijk over een heldere missie en visie van jouw school waarbij je afspreekt welke taken er wel bij horen en welke niet. Of een eventmanager dan nog noodzakelijk is zal afhankelijk zijn van de echte doelstellingen van je school. (is er ook een leesmanager voor vier uur in de week aangesteld? ) Afhankelijk van de opdracht die je jezelf geeft. En zoals zo vaak: maak de opdracht niet te groot. Je hebt slechts 40 weken om het te realiseren. 

Is het dan alleen maar minder, minder, minder? 

Nee maar wel anders, want tot slot:

 • Wees duidelijk over die twaalf onderwijsvrije weken. Van die zes onderwijsvrije zomerweken (ook wel door sommigen lekkere lange zomervakantie genoemd) kan je in twee weken (80 uur) heel veel voorwerk verrichten waardoor de rest van het schooljaar een stuk relaxter kan verlopen. (Jaarplannen, projecten, verander onderwerpen, deskundigheidsbevordering...)
  Met vier weken zomervakantie lopen we mooi gelijk op met de andere sectoren in het land. Dat past wanneer we in die andere werkweken er ook een normale werkbelasting van gaan maken. 

Is getekend,

Jeroen Goes

Uit de bestuurstoren, met hart voor het onderwijs en bij de leerkrachten. Met de voeten in de klei als leerkracht, intern begeleider, schoolleider. 

Alle blogs

Staken (08-02-2019)

Werkdruk? Lijntjes van het redelijke. (25-12-2018)

Deze is voor jou juf, (21-12-2018)

December in de klas (24-11-2018)

Naar de geest van de wet (en niet de letter) (12-11-2018)

Plaatsvervangend boos (29-10-2018)

Bestuurder in een koepel (16-10-2018)

Dank je de koekoek (26-08-2018)

Werkdruk? (26-07-2018)

Tekort (21-07-2018)

Betekenisvol zijn (25-06-2018)

Jij-bak (15-04-2018)

Het is mooi (geweest) (19-03-2018)

de leerKRACHT (13-03-2018)

Het verleden koesteren (09-03-2018)

Volg het onderwijsgeld #1 (05-03-2018)

Omdat het genoeg is (02-02-2018)

ResearchED Amsterdam (21-01-2018)

Ruimte - verhalen van de Werkplaats dl 5 (18-12-2017)

Afgebroken muren - verhalen van de WP dl 4 (01-12-2017)

De kracht van vakkennis - verhalen van de wp dl3 (29-11-2017)

Woorden - verhalen van de wp dl2 (29-11-2017)

Verhalen van de WP - dl1 (27-11-2017)

In de rij (23-11-2017)

Binnensluiten (11-11-2017)

Het register (18-07-2017)

De pedagogiek als basis (25-01-2017)

Uitsluiten (21-01-2017)

Speciaal vakmanschap (12-11-2016)

World teachers day (05-10-2016)

Een verschil (21-08-2016)

De glimlach van een kind (14-10-2015)

Akkoord (12-05-2015)

Proeftuin voor het leven (18-04-2015)

Ogen (12-03-2015)

Angst (09-02-2015)

Onderwijsmoment (04-01-2015)

IJsje (17-12-2014)

December (07-12-2014)

mens (04-12-2014)

Storm (22-11-2014)

De muur (09-11-2014)

De pengreep (14-10-2014)

Veranderaars (02-10-2014)

Roltrap toch naar de maan (30-09-2014)

Vertrouwen (27-09-2014)

Alphabet een recensie (13-09-2014)

Ha Juf (10-09-2014)

De lat (06-09-2014)

Het knelt in het onderwijs. (20-08-2014)

Huh gaaaay (27-07-2014)

Balans (25-06-2014)

Ben je er? (18-06-2014)

Naieveling (04-06-2014)

Oefenplaats (16-05-2014)

De waarde van het hart (12-05-2014)

Education of the heart (11-05-2014)

'The Untitled document' (27-04-2014)

Koningsspelen (25-04-2014)

De kracht van onderwijs: pedagogisch tact (12-04-2014)

Aandacht (26-03-2014)

Volgzaamheid als excuses (05-03-2014)

En morgen (23-02-2014)

Het begin van het einde (23-02-2014)

Wie was je (16-02-2014)

Overheid beslist: gemiddelde lengte met 2 centimeter omhoog. (31-01-2014)

Een geluk (29-01-2014)

De passie voor het leven (19-01-2014)

Je eerste examen (17-12-2013)

Toekomst (27-09-2013)

Wedstrijd (14-09-2013)

Dijsselbloem: a vous. (21-08-2013)

Van de zotte in de woestijn (15-08-2013)

Operatie passend onderwijs (07-08-2013)

Houd ze binnen (05-07-2013)

Maakbaar (16-06-2013)

Onmeetbaar (14-06-2013)

Buitensluiten (28-05-2013)

Stinkende best (18-04-2013)

Ieder kind heeft het recht (03-04-2013)

Worden wie je bent (15-03-2013)

Voorbereiding op het leven (09-02-2013)

Winnen (02-12-2012)

Koker (10-11-2012)

Geen VMBO.. toch? (08-10-2012)

Tegenpolen (29-09-2012)

Slim (29-06-2012)

Zoals ik ben (22-05-2012)

Het is de toon (18-05-2012)

School (13-05-2012)

70 managers (26-04-2012)

Vruchtbare grond (16-04-2012)

Het medisch model (22-01-2012)

Bloemen zijn rood (03-01-2012)

Held (02-10-2011)

The times they are a-changin' (03-08-2011)

Over de streep (31-07-2011)

Het ongeplaveide pad (09-07-2011)

struggle (11-06-2011)

Out of the box (07-06-2011)

De wonderen der techniek (06-06-2011)

Nieuwe tijden (28-05-2011)

Van niets naar iets (26-05-2011)

Het zout der aarde (25-05-2011)

Productdenken (24-05-2011)