Veertig prachtige schoolweken staan voor de deur.
Volgens de politiek gaat alles anders, passender; passend onderwijs.


Onderwijs voor ieder kind, in de buurt, op niveau. 
Ondanks alle aanwezige positieve ontwikkelingen die dit beleid teweeg heeft gebracht, zal de werkelijkheid veel weerbarstiger blijken dan de papieren werkelijkheid van politiek, besturen en samenwerkingsverbanden.
Ik constateer omtrekkende bewegingen van scholen en besturen, en sluit mezelf daarbij niet uit. 
Omtrekkende bewegingen om kinderen en leerkrachten in bescherming te nemen en kwaliteit te kunnen blijven waarborgen. 
En dus wordt er van allerlei kanten geadviseerd om het inschrijvingsbeleid zeer nauwkeurig te bekijken en aan te passen. 
Een 'ja' bij de inschrijving van een nieuwe leerling kan onwaarschijnlijk veel problemen teweeg brengen.
Want waar vind je na inschrijving een passende school als school? De tijd van ib-er wordt reeds nu al volledig in beslag genomen om de juiste rapporten op te stellen, procedures te volgen en gesprekken te voeren om de andere kant van de lijn te overtuigen dat een kind elders toch echt veel beter tot zijn recht zal zijn.

Er vinden nog meer bewegingen plaats, want samen met de ontwikkeling van passend onderwijs is er sprake van krimp.
Eerst alleen nog in het noorden, oosten en zuiden van het land, maar deze krimp rukt zichtbaar op naar het westen en midden van het land.
Directies en besturen zijn tot vreemde dingen in staat om hun hoofd boven water te houden. Switchen, vaak vlak voor een nieuw schooljaar, van onderwijsconcept of toveren een passend aanbod uit de hoge hoed. 
Ik heb in de afgelopen twee jaar allerlei initiatieven zien ontstaan, en dat was vaak bij noodlijdende scholen. 
De ouder die niet verder (kan) kijken trapt in de platte verkooptruc en stapt in het avontuur van de plusklas. Het is treffend dat deze scholen zich altijd lijken te storten op de markt van de 'plus' kinderen. Nooit zie ik iets ontstaan over 'gedragsproblemen'.
Maar dat laatste is dan ook niet te bemensen met klassenassistenten. Dat is namelijk vaak het geval bij dit soort initiatieven. 
Noodlijdende scholen met dit soort initiatieven brengen een vreemde beweging teweeg. Ik waag te betwijfelen of dit nu de gewenste kwaliteitsimpuls zal zijn. 

Passend onderwijs, er is ongelooflijk veel geschreven maar vooral over gesproken. Nieuwe bestuurlijke vormen, samenvoegingen, verdelingen van gelden. Tientallen malen gekopieerd in het land (of ieder zijn eigen wiel uitgevonden), geadviseerd door dure bureau's en adviseurs. Beleidsbureau's, directeuren enzovoort.

Nu gaat het er dus op aan komen, waar al deze voorbereidingen toe hebben geleid. 
Simpelweg de deur open zetten en de verplichting krijgen voor alle kinderen, maakt nog geen verschil in het overvolle klaslokaal. 
Het klaslokaal waarover de politiek (en besturen) de laatste tijd een dubbele moraal lijken te prediken. 
'Geen zesjescultuur' enerzijds en 'hé verschil mag er zijn, moet er zijn!' anderzijs.

Wanneer het onderwijssysteem, dat in veel gevallen toch nog met haar voeten in het verleden staat, blijft zoals het is, ligt er een onmogelijke opdracht voor de leerkracht voor de klas.
Ik geef het u te doen om zowel voor het ene kind met het iq van 70 als voor het andere kind met het iq van 140 een mooi programma te bieden. En dan is dit slechts een voorbeeld op cognitief (en sociaal/emotioneel) gebied. 

Ik schrok van de enorme cijfers van de thuiszitters in ons land, kinderen die geen school weten te vinden. Passend onderwijs heeft daar vooralsnog niets aan veranderd. In de Gemeente Utrecht is het aantal thuiszitters vorig schooljaar met 28% toegenomen. Dat is schrijnend.
(284 in 12/13, 365 in 13/14)

Ik sprak een aantal van deze kinderen, kinderen van mijn school waren met hen in gesprek en constateerden: 'maar zoals jij bent zit ook in iemand in mijn klas'. Dat was een compliment voor de school, voor ons beleid. Tegelijkertijd zag ik de problemen, en constateerde ik de moeilijkheid om deze kinderen in het systeem te kunnen geven wat ze vragen. 
Ik sprak de twee jongens die met hun zeilboot over de zee trokken, een school hadden gevonden en nu weer thuis zijn. Pubers weer zonder school, ontzettend slimme jongens in dit geval. 
Andere jongens (het zijn vooral jongens) die hopeloos hun verhaal vertelde aan een fijne begripvolle Loes IJpma (Tweede Kamerlid van de PVDA). 'Ik wil gewoon heel graag naar school, maar niet met een juf die weer tegen mij schreeuwt'. 
(De kinderen zijn in dit filmpje aan het woord)

We zijn een godvergeten rijk land, ik reisde deze zomer door Azie en zag daar een andere werkelijkheid, en dit probleem moet uit de wereld. 
Met de beleidswijzigingen lijkt het nu vooral het probleem te zijn geworden van schooldirecties maar vooral van de leerkracht voor de klas. En natuurlijk van al die ouders met hun thuiszittende (naar schatting 20.000) kinderen. Met een thuiszittend kind ligt de angst voor AMK en vervolging ook nog eens op de loer. Een omgekeerde wereld, zij willen niets anders dan hun kind naar school!

Onze minister van Onderwijs heeft vandaag alweer nieuwe plannen geuit om Universiteiten later te laten te beginnen. Buiten de spits, om de vervoerskosten te drukken.
Gedegen onderzoek, ondanks vragen hierover, naar thuiszitters heeft ze vooralsnog structureel gewijzigd.
Van haar valt op dit gebied voorlopig niet veel te verwachten.

De verandering ligt bij ons, het onderwijs. 
Ik werk in een prachtige, open minded, onderwijsomgeving. 

Edoch..
...hoe gaan we dit beleid ooit passend maken?


(ik heb gebruik gemaakt van gegevens uit: www.autipassendonderwijsutrecht.nl/thuiszitters en de gedrevenheid en documentatie van mevr. mr. K. Slump juridisch adviseur onderwijsrecht en mediator onderwijsgeschillen

 

Alle blogs

Staken (08-02-2019)

Werkdruk? Lijntjes van het redelijke. (25-12-2018)

Deze is voor jou juf, (21-12-2018)

December in de klas (24-11-2018)

Naar de geest van de wet (en niet de letter) (12-11-2018)

Plaatsvervangend boos (29-10-2018)

Bestuurder in een koepel (16-10-2018)

Dank je de koekoek (26-08-2018)

Werkdruk? (26-07-2018)

Tekort (21-07-2018)

Betekenisvol zijn (25-06-2018)

Jij-bak (15-04-2018)

Het is mooi (geweest) (19-03-2018)

de leerKRACHT (13-03-2018)

Het verleden koesteren (09-03-2018)

Volg het onderwijsgeld #1 (05-03-2018)

Omdat het genoeg is (02-02-2018)

ResearchED Amsterdam (21-01-2018)

Ruimte - verhalen van de Werkplaats dl 5 (18-12-2017)

Afgebroken muren - verhalen van de WP dl 4 (01-12-2017)

De kracht van vakkennis - verhalen van de wp dl3 (29-11-2017)

Woorden - verhalen van de wp dl2 (29-11-2017)

Verhalen van de WP - dl1 (27-11-2017)

In de rij (23-11-2017)

Binnensluiten (11-11-2017)

Het register (18-07-2017)

De pedagogiek als basis (25-01-2017)

Uitsluiten (21-01-2017)

Speciaal vakmanschap (12-11-2016)

World teachers day (05-10-2016)

Een verschil (21-08-2016)

De glimlach van een kind (14-10-2015)

Akkoord (12-05-2015)

Proeftuin voor het leven (18-04-2015)

Ogen (12-03-2015)

Angst (09-02-2015)

Onderwijsmoment (04-01-2015)

IJsje (17-12-2014)

December (07-12-2014)

mens (04-12-2014)

Storm (22-11-2014)

De muur (09-11-2014)

De pengreep (14-10-2014)

Veranderaars (02-10-2014)

Roltrap toch naar de maan (30-09-2014)

Vertrouwen (27-09-2014)

Alphabet een recensie (13-09-2014)

Ha Juf (10-09-2014)

De lat (06-09-2014)

Het knelt in het onderwijs. (20-08-2014)

Huh gaaaay (27-07-2014)

Balans (25-06-2014)

Ben je er? (18-06-2014)

Naieveling (04-06-2014)

Oefenplaats (16-05-2014)

De waarde van het hart (12-05-2014)

Education of the heart (11-05-2014)

'The Untitled document' (27-04-2014)

Koningsspelen (25-04-2014)

De kracht van onderwijs: pedagogisch tact (12-04-2014)

Aandacht (26-03-2014)

Volgzaamheid als excuses (05-03-2014)

En morgen (23-02-2014)

Het begin van het einde (23-02-2014)

Wie was je (16-02-2014)

Overheid beslist: gemiddelde lengte met 2 centimeter omhoog. (31-01-2014)

Een geluk (29-01-2014)

De passie voor het leven (19-01-2014)

Je eerste examen (17-12-2013)

Toekomst (27-09-2013)

Wedstrijd (14-09-2013)

Dijsselbloem: a vous. (21-08-2013)

Van de zotte in de woestijn (15-08-2013)

Operatie passend onderwijs (07-08-2013)

Houd ze binnen (05-07-2013)

Maakbaar (16-06-2013)

Onmeetbaar (14-06-2013)

Buitensluiten (28-05-2013)

Stinkende best (18-04-2013)

Ieder kind heeft het recht (03-04-2013)

Worden wie je bent (15-03-2013)

Voorbereiding op het leven (09-02-2013)

Winnen (02-12-2012)

Koker (10-11-2012)

Geen VMBO.. toch? (08-10-2012)

Tegenpolen (29-09-2012)

Slim (29-06-2012)

Zoals ik ben (22-05-2012)

Het is de toon (18-05-2012)

School (13-05-2012)

70 managers (26-04-2012)

Vruchtbare grond (16-04-2012)

Het medisch model (22-01-2012)

Bloemen zijn rood (03-01-2012)

Held (02-10-2011)

The times they are a-changin' (03-08-2011)

Over de streep (31-07-2011)

Het ongeplaveide pad (09-07-2011)

struggle (11-06-2011)

Out of the box (07-06-2011)

De wonderen der techniek (06-06-2011)

Nieuwe tijden (28-05-2011)

Van niets naar iets (26-05-2011)

Het zout der aarde (25-05-2011)

Productdenken (24-05-2011)