Welke uitspraken passen het beste bij je?

Zeg je regelmatig dingen als: "Ik kan er niets aan doen" of "Zo ben ik nu eenmaal" of "Dat kan ik niet"?

Of zeg je vooral dingen als: "Laat ik eens kijken wat er mogelijk is" of "Misschien kan ik dat ook anders doen" of "Ik bepaal zelf wel hoe ik me voel"?

Waar gaat jouw aandacht eigenlijk naar uit in het dagelijkse leven.
Maakt je jevooral druk om het weer, het verkeer of wat andere mensen doen?
Erger je je snel aan zaken waar je geen invloed op hebt?
Of richt je jouw aandacht vooral op jouw eigen gedrag en jouw eigen gedachten?
Kortom: bent je vooral reactief of vooral pro-actief?

We hebben in ons dagelijkse leven allemaal te maken met personen en zaken die wel nvloed op ons hebben, maar waar wij zelf geen controle over kunnen uitoefenen.

Je zou dat kunnen tekenen als een cirkel waarbinnen wij ons bewegen, de cirkel van betrokkenheid noemt Covey dat.

Binnen die cirkel ligt een tweede cirkel: de cirkel van invloed, zoals Covey hem noemt. Die staat voor die zaken waar we mee te maken hebben en waar we wel de baas over zijn. Zoals ons eigen gedrag en onze eigen gedachten.

Covey vraagt ons: aan welke cirkel besteed jij nou eigenlijk de meeste aandacht? Ben je vooral reactief en richt jij je op die zaken die je eigenlijk niet kunt beïnvloeden. Zoals de tekortkomingen van anderen?

Of bent je pro-actief en richt jij je vooral op je eigen cirkel van invloed?
Met daarin wellicht enkele eigen tekortkomingen die enige aandacht vergen?

Covey zegt dat deze eigenschap -Wees Proactief- vooral draait om zelfkennis.
Pro-actieve mensen kennen hun goede en slechte eigenschappen en nemen zelf de verantwoordelijkheid voor hun leven op zich.
Ze wijten problemen niet aan anderen, ze zijn niet reactief, maar proberen datgene wat binnen hun bereik ligt, zelf op te lossen of te verbeteren.

Pro-actieve mensen realiseren zich, volgens Covey, dat ze in staat zijn om zelf hun reactie te kiezen op de dingen waarmee ze in het dagelijkse leven worden geconfronteerd.
Ze kiezen zelf hun responses op de stimuli die van buiten komen.

Covey raadt ons aan om de 30-dagen test te doen.

Om gewoon eens te proberen om één maand volledig onze aandacht te richten op onze cirkel van invloed.
Die dingen dus, waar we zelf helemaal de baas over zijn en waar we pro-actief mee kunnen handelen.
Coveys stelling is dat we al snel zullen merken dat hierdoor onze cirkel van invloed gaat groeien.Alle blogs