Als we elkaar werkelijk begrijpen, dan zullen we creatiever worden in het oplossen van gezamenlijke problemen.
Covey gebruikt in zijn lezingen vaak het voorbeeld van de praatstok die de indianen in Amerika vroeger gebruikten bij hun vergaderingen.
Deze 'indian talking stick' illustreert heel goed wat eigenschap 5 eigenlijk echt betekent.

Wie in de vergadering bij de indianen vroeger de praatstok in handen had, die mocht spreken. De rest zweeg en luisterde met aandacht. Wanneer iemand anders het woord wenste, dan was de voorwaarde dat hij eerst herformuleerde wat de ander had gezegd. Was die tevreden over de samenvatting die was gegeven, dan droeg hij de praatstok over. Niet eerder.

Volgens Covey zijn er verschillende niveaus van luisteren naar elkaar:

Je kunt luisteren naar de ander, maar negeren wat er gezegd wordt.
Je kunt doen alsof je luistert, door geluiden te maken zoals: "O ja... Hmmm... Jaja..."
Je selectief luisteren, waarbij we alleen die dingen oppikken die we willen horen
Je kunt aandachtig luisteren, zonder te evalueren. Bijvoorbeeld wanneer je aantekeningen maakt bij een lezing.
En, dat is het ultieme volgens Covey: je kunt empathisch luisteren. Luisteren met gevoel, waarbij je jezelf echt verplaatst in het standpunt van de ander. Het gaat je erom de ander echt te begrijpen.
Volgens Covey hangt eigenschap nummer 5 samen met twee zaken: persoonlijke moed en aandacht voor anderen: courage & consideration. Volgens Covey komen bijna alle problemen tussen mensen voort uit gebrekkige communicatie. En dan met name uit ons onvermogen om echt, met inlevingsvermogen, te luisteren naar de ander, zonder dat we perse zelf meteen willen reageren.

Om je mond te houden en eerst de ander het woord te gunnen, dat vergt moed en oprechte aandacht voor de ander. Maar het voordeel is dat het midden in onze cirkel van invloed ligt. Wij kunnen zelf kiezen of we zo met anderen om willen gaan.


Alle blogs