Begrijpen waarom mensen anders reageren op dezelfde situatie.

Human Dynamics leert je begrijpen hoe "je gebakken bent".


Met de kennis van Human Dynamics groeit het begrip voor de ander, voor jezelf.

De wijze waarop je communiceert met elkaar en waarbij je voor elkaar van toegevoegde waarde kunt zijn, optimaliseert.

De theorie van Human Dynamics (hd) gaat uit van drie basisprincipes, dynamieken.
Een combinatie van deze 3 dynamieken geeft uiteindelijk 9 combinaties waarvan er 5 voornamelijk voorkomen.
Mensen kunnen als het ware ingedeeld worden in deze 5 (9) dynamieken.
Studie over de hele wereld heeft uitgewezen dat dit wereldbreed toepasbaar is.
Ieder mens, met welke dynamiek ook, is gelijkwaardig aan de anderen.
Hoewel de eerste regels anders doen vermoeden, gaat het er bij HD er niet om mensen in vakjes te stoppen.

Tegenstrijdig, dat zeker, maar een ieder die de studie heeft gevolgd erkent dat juist het begrijpen van de ander de grote winst is van Human Dynamics.
Na begrip van en voor de ander, wordt het immers een stuk eenvoudiger om op gelijk niveau te kunnen communiceren.
En na begrip van en voor de ander, dienen zich mogelijkheden aan om de samenwerking meer te laten zijn dan 1 én 1 is 2.

Een mooi vergelijk is het om de verschillen tussen mensen, volgens de HD theorie, te vergelijken met bloemen.
Een narcis, of een roos. Beide prachtige bloemen, de wijze waarop zij behoefte hebben aan bijvoorbeeld water, licht, voeding om volledig tot bloei te komen verschilt.
Ieder mens, waarbij een ander principe centraal staat, heeft een andere behoefte om optimaal te kunnen functioneren.

Sandra Seagal en David Horne hebben in 1979 hun kijk op de oorsprong van verschillen tussen mensen beschreven.
Voor Nederland is het bureau REE!, hét bureau met de meeste expertise en directe lijnen naar de onderzoekers in het buitenland.

Human Dynamics staat de laatste jaren steeds meer in de belangstelling in het onderwijs.
Juist om te begrijpen wat kinderen nodig hebben om te groeien, te ontwikkelen, te leren is de kennis van HD van grote toegevoegde waarde.
Dat is iets wat steeds meer scholen inzien.
Ook op teamniveau is er veel winst te halen. Door elkaar te begrijpen, is er een beter resultaat te bereiken.
Schoolteams maar ook teams van grote (internationale) bedrijven doen hun voordeel met HD.

Human Dynamics gaat goed samen met de theorie van Covey. 
Juist Covey was het die schreef: eerst begrijpen en dan begrepen worden.
Human Dynamics geeft je de handvatten om beter leren te begrijpen.

Hetgeen op 26000dagen over HD is gepubliceerd is slechts een korte introductie van Human Dynamics.
Het lezen van boeken (Samen leven, samen werken. ISBN 9055941182/ De leerkracht centraal, ISBN 978 94 9022 301) en/of het volgen van 1 of tweedaagse cursussen via bureau REE! geeft je pas werkelijk inzicht in de theorie en de toepassing daarvan!

 

Alle blogs