"Geef mij een boom, op een heuvel en een goed boek. De stilte, de kennis tot mij nemen, geen relatie met een ander. 
Dan kom ik het beste tot mijn recht".


Bij mentaal gecentreerde dynamieken vindt het (denk) proces vaak van binnen plaats.
Volwassenen en kinderen met deze dynamiek laten vaak aan de buitenkant niet zien wat er zich van binnen afspeelt.
Omdat we ons oordeel vaak geven naar aanleiding van wat wij zien, bestaat de kans deze mensen 'mis te begrijpen'.
De mentaal gecentreerde neemt waar, in stilte, en houdt het overzicht.

De mentaal fysieke persoon brengt vaak structuur, objectiviteit en precisie aan in projecten en situaties.
omdat het verstand in de persoonlijkheid meer centraal staat dan in de emoties is de stemming meestal stabiel.
Emoties worden over het algemeen door de Mentaal-Fysieke niet snel geuit.
Van impulsiviteit is ook geen sprake.

De mentaal-fysieke persoon kan goed tegen stilte en heeft er geen behoefte aan om iets te zeggen als anderen al gezegd hebben wat er gezegd moet worden.

De mentaal-fysieke persoon voelt zelden volledig op zijn gemak in situaties die in de eerste plaats een sociaal karakter hebben.
Omdat de mensen waaraan de MF zijn/haar gevoelens toont, zeer zorgvuldig kiest, weten de mensen niet altijd wat de gevoelens van de "mf-er" zijn.
Ten onrechte wordt dit nogal eens als afstandelijk en ongevoelig be/ver oordeeld.

Dé uitdaging

Omdat we allemaal anders zijn, is het goed te weten dat voor andere mensen met een andere dynamiek, andere principes belangrijk zijn.
Het is dan ook dé uitdaging om daar rekening mee te houden.
In het geval van leerkrachten, of iedereen die iets naar anderen toe wil betekenen, is er een uitdaging om verder dan je eigen dynamiek te luisteren.

De mentaal - fysieke persoon vindt het moeilijk om over persoonlijke zaken te spreken op het werk.
Voor personen/ kinderen met een andere dynamiek is het juist belangrijk om eerst wat van een ander te weten, voordat ze iets van de ander kunnen aannemen.

De mentaal - fysieke persoon houdt van rust, overzicht. Op het doel af gaan, niet te veel omwegen.
Anderen hebben woorden nodig, of uiten zich in expressie.
Het is voor de mentaal-fysieke persoon een uitdaging hier oog en oor naar te hebben. De rust te bewaren om de zijpaden te bewandelen, en anderen te kunnen "lezen".

De mentaal fysieke persoon praat naar zijn doel toe. Vaak zonder gebruik te maken van dynamisch stemgeluid, maar rustig en een gelijkmatig spreektempo.
Voor anderen is dit niet altijd attractief genoeg.

De mentaal fysieke: een uitdaging voor anderen.

In de Westerse cultuur komt de MF dynamiek bij 5% van de personen voor.
Het is een uitdaging voor velen om het gedrag en de wijze van communicatie door de MF niet te veroordelen, maar juist te leren begrijpen om de persoon achter deze dynamiek juist te leren kennen.


Alle blogs