"Je moet me niet overvallen met iets. Dat kan lastig zijn voor me. 
En als ik niet op de hoogte ben van het doel, dan wordt het bijna stressen. "

De fysiek gecentreerde mensen overzien het totaal. Zij leggen de relaties in het geheel zijn kennen en waarnemen.
Alles hangt met alles samen.
Dit betekent dat het tijd kan kosten om de informatie te zeven.
Het betekent ook dat kennis van zaken vaak tot in detail is verzorgd.
De fysiek-emotionele dynamiek maakt graag onderdeel van een groep uit. 
De eigen mening is ondergeschikt aan die van de groep.

Om de organisatie van een project tot een doelmatig en goed proces te laten komen, heeft de fysiek-emotionele dynamiek voorbereidingstijd nodig.
Stapsgewijs tot het doel komen, niet te veel verrassingen, maar planmatig.
Het geheel in ogenschouw houdende.

De fysiek-emotionele persoon is als het ware een spons.
Neemt veel van wat hij hoort in zich op, is gevoelig voor de reacties van anderen.

De fysiek-emotionele persoon gaat niet zomaar onvoorbereid aan de slag. 
Hij zal eerst doorvragen, tot op detail, afstemmen wat de verwachtingen zijn.

Ons onderwijssysteem is voor de fysiek emotionele leerling in veel gevallen funest.
De leerkracht ongeduldig van aard, de toetsen onder tijdsdruk. Het ontbreken van samenhang in de leerstof.
Het zijn drempels die de fysiek emotionele leerling steeds weer moet nemen.

Dé uitdaging

Omdat we allemaal anders zijn, is het goed te weten dat voor andere mensen met een andere dynamiek, andere principes belangrijk zijn.
Het is dan ook dé uitdaging om daar rekening mee te houden.
In het geval van leerkrachten, of iedereen die iets naar anderen toe wil betekenen, is er een uitdaging om verder dan je eigen dynamiek te luisteren.

De fysiek emotionele persoon kan zich verdrinken in de hoeveelheid informatie. Het kan leiden tot voortdurende uitstel van bijvoorbeeld de afronding van een project. Deadlines formuleren en nastreven kan de fysiek emotionele persoon helpen.

De fysiek emotionele persoon vindt de groep belangrijk. Hij is één met de groep.
Toch wordt van hem verwacht dat ook hij zich uitspreekt, een standpunt inneemt.

De leerkracht met een fysiek emotionele dynamiek heeft mogelijk een groot geduld. In geduld neemt de leerkracht alles in zich op.
Het is de uitdaging om eerder, of in ieder geval op tijd, in te grijpen in bepaalde groepsprocessen.

In de Westerse cultuur komt de FE dynamiek bij 5% van de personen voor.

 

Alle blogs