Kernbegrippen: Maken, doen, Realiseren, Zintuiglijke ervaring, Praktische kant, Waarneming in systemen.
Metafoor: De aarde. Vanuit het geheel, zintuiglijk en systemisch waarnemen.

Mensen met een goed ontwikkeld fysiek principe zien de situaties als een systeem, het geheel der dingen.
Alles heeft met alles te maken.
Bij ieder project zorgen zij ervoor dat ideeën op effectieve wijze ten uitvoer wordt gebracht door systemen te creëren voor het realiseren van de oorspronkelijke doelstellingen.

Alle blogs