"Ik vind het fijn om tot ideeën te komen door brainstormen met anderen. 
Bij voorkeur met mensen die zich niet verdrinken in het praten in details.
Soms blijkt dat mijn fantastische plannen praktisch niet haalbaar zijn. 
Ik kom dan met andere mogelijkheden en pas mijn plan aan.
Samenwerking is niet alleen prettig, maar ook noodzakelijk voor mij."

De emotioneel gecentreerde dynamiek heeft niet zozeer de emotie centraal staan alswel de relatie.
Het gaat de persoon om de relatie met anderen. Vanuit de relatie wordt gewerkt. Zonder relatie is het moeilijk om tot een resultaat te komen.

De emotioneel/mentale dynamiek houdt ervan om met nieuwe ideeën te komen en vernieuwingen te stimuleren.
Denken in kansen en uitdagingen.
Het liefst het vuur aan te wakkeren naar de beweging naar onbekend gebied.

Door enthousiasme en het één zijn tussen denken (mentaal) en voelen (emotioneel), is de balans soms niet goed geregeld.
Aandacht voor privé is er dan bijvoorbeeld niet, omdat het werk te veel enthousiasme en werk met zich mee brengt.

In de communicatie brengt de e/m-er de ideeën met gedrevenheid en enthousiasme naar voren. Door anderen soms als (te) assertief ervaren, maar met het doel om creatieve uitwisseling uit te lokken.

De plannen zijn er vaak in hoofdlijnen, de details worden liever overgelaten aan andere personen van een andere dynamiek (mentaal gecentreerd).

De emotioneel/mentale persoon vindt afwisseling belangrijk. Steeds weer nieuwe ideeén bij voorkeur in samenwerking met mensen die niet te veel denken in bedreigingen.
Het houden aan een vast rooster of een vaste structuur is niet iets wat past bij de emotioneel/mentale dynamiek.

Geduld is niet het sterkste punt. Zo heeft de leerling bijvoorbeeld al aan een half woord genoeg om al associerend aan een opdracht te beginnen.
De e/m leerling heeft geen behoefte aan de uitgebreide instructie. Liever het zelf uit te zoeken, bij voorkeur via ongebaande paden.

Dé uitdaging

Omdat we allemaal anders zijn, is het goed te weten dat voor andere mensen met een andere dynamiek, andere principes belangrijk zijn.
Het is dan ook dé uitdaging om daar rekening mee te houden.
In het geval van leerkrachten, of iedereen die iets naar anderen toe wil betekenen, is er een uitdaging om verder dan je eigen dynamiek te luisteren.

De e/m heeft maar weinig informatie nodig om enthousiast te geraken en om te kunnen starten aan een project.
Via trial and error kom je er immers ook.

De e/m -er duikt erin, vol enthousiasme. Het afmaken van een project of opdracht vereist wat meer en behoort niet automatisch tot het meest leuke van de opdracht. Half afgemaakte opdrachten komen wel eens voor.

De e/m -er is snel in handelen en denken. Soms zo snel dat de persoon ook voor anderen gaat denken en praten.
Terwijl de ment
aal gecentreerde nog nadenkt over een goed geformuleerd antwoord, legt de e/m-er de woorden al in de mond.
Geduld is in die gevallen dan gevraagd.

 

Alle blogs