"Ik heb een breed scala aan gevoelens en ik ben ontvankelijk voor en geïnteresseerd in de gevoelens van anderen.
Relaties met anderen zijn uitermate belangrijk voor mij. 
Ik ben steeds bezig de harmonie tussen mijzelf en anderen, en onder degenen om me heen, te bewaren."

De emotioneel gecentreerde dynamiek heeft niet zozeer de emotie centraal staan alswel de relatie.
Het gaat de persoon om de relatie met anderen. Vanuit de relatie wordt gewerkt. Zonder relatie is het moeilijk om tot een resultaat te komen.

De intuitie is het meest betrouwbare signaal van de emotioneel/fysieke dynamiek.

De diversiteit spreekt de persoon aan, en hij voelt zich aangetrokken door een veelheid aan activiteiten en interesses, waaronder een diepe interesse voor mensen.
De emotioneel fysieke persoon is in staat om met veel dingen tegelijk bezig te zijn, en alles in de gaten te houden

De emotioneel fysieke persoon is vaak creatief in denken en handelen.
De persoon zorgt er voor dat het gevoelsleven wordt begrepen, op waarde wordt geschat en dat er rekening mee wordt gehouden.

In de communicatie wordt er naar gestreefd om echte persoonlijke contacten te leggen met anderen, waarin gevoelens en informatie worden uitgewisseld.
Door een dergelijke dialoog kan de persoon helderder denken, de gevoelens onderkennen en wordt de betekenis van de subjectieve ervaringen gezien en begrepen. Pas daarna volgen de juiste acties. (eerst de relatie dan de inhoud)

Met name emotioneel/fysieke kinderen zijn gevoelig voor de emoties van anderen.
Zij kunnen als het ware het gevoel van een klasgenootje overnemen. (of de boosheid van de meester/juf naar de groep, op zichzelf betrekken)

In de veelheid van interesses vindt de emotioneel/fysieke persoon het moeilijk zich te focussen.
Al pratende, (via het praten naar de actie), helpt het om de actie beter te bepalen.

 

Dé uitdaging

Omdat we allemaal anders zijn, is het goed te weten dat voor andere mensen met een andere dynamiek, andere principes belangrijk zijn.
Het is dan ook dé uitdaging om daar rekening mee te houden.
In het geval van leerkrachten, of iedereen die iets naar anderen toe wil betekenen, is er een uitdaging om verder dan je eigen dynamiek te luisteren.

Het is een valkuil voor de E/F om alle problemen van anderen tot hun eigen probleem te maken.

Niet ieder persoon stelt het op prijs, en bovendien helpt het de E/F vaak ook niet verder.

De E/F persoon is in staat om met vele zijwegen communiceren.
Andere dynamieken (fysiek gecentreerd) hebben behoefte aan een structuur in de communicatie. Wil je als E/F-er begrepen worden dan is het zinvol om je verhaal voor te bereiden en aan de structuur van het geplande gesprek vast te houden.

De E/F persoon ziet alles, kan veel aan en is enthousiast. Zijn er nieuwe ideeën en wordt er hulp gevraagd? De e/f-er staat vooraan.
Soms ten nadele van zichzelf (weer te snel ja gezegd) en van de ander (de denkers (mentalen) die wat langer nodig hebben, maar ook wel de klus willen oppakken)

De E/F persoon is intuitief sterk en voelt de ander snel aan.
Op basis van de intuitie te oordelen doet vaak onvoldoende recht aan de andere persoon.
Geduld en verder gaan dan intuïtie is een uitdaging voor de emotioneel fysieke persoon.

De emotioneel fysieke dynamiek komt in de Westerse maatschappij het meest voor. (55%)
Samen met de emotioneel/mentale dynamiek vormt dit 80% van de mensen.
Deze mensen voelen zich dus snel begrepen onder elkaar.


Alle blogs