De minderheid wordt met de nek aangekeken, is onvoldoende bij machte om begrepen te worden.
De macht van de meerderheid stelt de norm, de minderheid is altijd anders dan de rest.


En daar ontstaat het grote misverstand.
Niet zelden moet de minderheid zich aanpassen aan de meerderheid. Waarbij zij afstand zouden moeten nemen van 'zichzelf'. 

Pas na kennis te hebben genomen van de ongelooflijk interessante theorie van Human Dynamics hebben wij veel inzicht gekregen in de diversiteit van mensen.
Volgens deze theorie ingedeeld in 6 typen mensen, met ieder hun eigen kwaliteiten en eigenschappen.
En na hiervan kennis te hebben genomen hebben wij nooit kunnen ontdekken dat deze theorie er naast zit.

En nu, voor de tweede keer in een jaar, worden wij hierin bevestigd.
Twee keer dezelfde situatie, in andere omstandigheden, met andere personen.
Echter.. personen van hetzelfde type, of dynamiek om in Human Dynamics theorie te schrijven.

Personen die in onze maatschappij tot de minderheid horen, slechts 5% denkt, handelt, als hen.
Vinden dezelfde zaken belangrijk in hun wijze van samenwerken, communiceren en sociale contacten.
En daarmee behoren zij tot de minderheid en worden zij vaak, veel te vaak 'mis-verstaan'.
Wordt hun ongekende talent onderschat, wordt hun wijze van reageren afgewezen. Immers, het is anders dan de meerderheid dagelijks tentoonspreidt.

Het type mens dat wars is van onzin, dat duidelijk formulerend volgens eigen principes handelt. Niet zomaar met alle winden meewaait.
Het type mens dat zich de sociale omgangsvormen meer dan anderen heeft moeten aanleren.
Het type mens dat duidelijke structuur aanbrengt en handelt volgens bewezen methoden. 
Het type mens dat betrouwbaar is, recht door zee waarbij processen 'van binnen afspelen'.

Weet je ze te 'doorgronden' en neem je de moeite om ze te leren kennen, dan is er sprake van grote loyaliteit.
 
De minderheid wordt veel onrecht aangedaan.
Anders zijn wordt zelden echt gewaardeerd en geaccepteerd.
En in een wereld waarin mensen afgaan op datgene wat zij zien, worden 'interne processen' onvoldoende op waarde geschat.

En zo wordt dit type mens, in human dynamics taal de mentaal fysieke dynamiek, vaak en veel onrecht aangedaan.

Het zou ons wat waard zijn wanneer de theorie van Human Dynamics in iedere organisatie, in ieder geval bij de leidinggevenden, tot in de managersziel is doorgedrongen.
Om een ieder op kwaliteiten te beoordelen, met respect voor ieders eigenheid.

En tot die tijd praten we graag iedere manager en collega bij in de theorie van Human Dynamics.
 


 

Alle blogs